பரமாரந்த குரு கதைகள் Pdf Download

Home » Blog » பரமாரந்த குரு கதைகள் Pdf Download
பரமாரந்த குரு கதைகள் Pdf Download
Home » Blog » பரமாரந்த குரு கதைகள் Pdf Download

பரமார்த்த குரு கதைகள் என்பது வீரமாமுனிவரால் எழுதப்பட்டது. பரமார்த்த குரு என்பவர் ஒரு குருகுல ஆசிரியர். அவரிடம் மட்டி, மடையன், பேதை, மிலேச்சன், மூடன் என்ற ஐந்து சீடர்கள் இருந்தனர்.

பரமார்த்த குருவின் கதைகள் எப்போது எழுதப்பட்டன?

பரமார்த்த குரு கதைகள், 18-ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த வீரமாமுனிவரால் எழுதப்பட்ட நகைச்சுவை நிறைந்த கதைகளின் தொகுப்பாகும்.

இந்த கதைகளின் கதாநாயகன், பரமார்த்த குரு, ஒரு வித்தியாசமான குரு. அவரும், அவரது ஐந்து சீடர்களும் – மட்டி, மடையன், பேதை, மிலேச்சன் மற்றும் மூடன் – செய்யும் முட்டாள்தனமான செயல்கள் மூலம், வாழ்க்கையின் பாடங்களை நகைச்சுவையுடன் விளக்குகிறார்கள்.

பரமார்த்த குரு கதைகளின் சில பிரபலமான கதைகள்:

  • மட்டி, மடையன் மீன் பிடிக்க: இந்த கதையில், மட்டி மற்றும் மடையன், பரமார்த்த குருவை மீன் பிடிக்க கடலில் கட்டி விடுகிறார்கள்.
  • பரமார்த்த குருவும் பேயும்: இந்த கதையில், பரமார்த்த குரு, ஒரு பேயிடம் பயந்து ஓடி ஒளிந்து கொள்கிறார்.
  • மூடனும் திருடன்: இந்த கதையில், மூடன், ஒரு திருடனை ஏமாற்றி, அவனிடமிருந்து பணத்தை திருடுகிறான்.

பரமார்த்த குரு கதைகள், தமிழ் இலக்கியத்தில் ஒரு முக்கியமான பகுதியாகும்.

பரமார்த்த குரு கதைகளைப் பற்றி மேலும் அறிய:

பரமாரந்த குரு கதைகள்

Rate this Post post

Leave a Reply

error: Content is protected !!
Scroll to Top