தமிழின் 100 சிறந்த சிறுகதைகள்

Home » தமிழின் 100 சிறந்த சிறுகதைகள்
Home » தமிழின் 100 சிறந்த சிறுகதைகள்

S. Ramakrishnan தமிழின் 100 சிறந்த சிறுகதைகளில் புதுமைப்பித்தனின் “காஞ்சனை” மற்றும் “கடவுளும் கந்தசாமி பிள்ளையும்” ஆகிய கதைகள் அடங்கும். இந்நூலை எஸ். ராமகிருஷ்ணன் மற்றும் தேசாந்திரி ஆகியோர் தொகுத்துள்ளனர்.

இந்நூல் தமிழ் இலக்கியத்தில் சிறந்த சிறுகதைகளின் தொகுப்பாக விளங்குகிறது. ஒரு இளம்வாசகன் தமிழ் சிறுகதைகளை ஒரு சேர வாசிக்க விரும்பினால் இந்நூல் சிறந்த நுழைவாயிலாக செயல்படும். கதைக்கருவிலும், கதைச்சுவையிலும் சிறந்த கதைகள் இதில் அடங்கும்.

இந்நூலில் அடங்கிய கதைகள் தவிர, தமிழ் இலக்கியத்தில் பல முக்கிய சிறுகதைகள் இன்னும் உள்ளன. ஆனால் இந்நூல் தமிழ் சிறுகதைகளை அறிய விரும்பும் வாசகர்களுக்கு சிறந்த தொடக்கமாக விளங்கும்.

தமிழின் 100 சிறந்த சிறுகதைகள் (1 ) -எஸ் ராமகிருஷ்ணன்

தமிழின் சிறந்த சிறுகதைகள் பற்றிய விவரங்களை அறிந்து உத்தரவு சொல்ல தயவுசெய்து கீழ்கண்ட இணைப்புகளை படிக்கவும்:
1. [எஸ். ராமகிருஷ்ணனின் நூறு சிறந்த சிறுகதைகள்] இந்தப் பட்டியலில் அவசியம் வாசிக்க வேண்டிய முக்கிய சிறுகதைகள் உள்ளன.
2. [தமிழின் சிறந்த 100 சிறுகதைகள்] இந்த வீடியோவில் சிறந்த 100 தமிழ் சிறுகதைகள் அடங்குகின்றன.
3. [திறனாய்வாளனின் சிறுகதை பட்டியல்]இந்த பட்டியலில் சிறந்த தமிழ் சிறுகதைகள் உள்ளன.
4. [பொதுத்தமிழின் சிறுகதை தோற்றமும் வளர்ச்சியும்] இந்த பதிவில் தமிழின் சிறந்த சிறுகதைகளை எழுதிய முக்கிய ஆசிரியர்கள் பற்றிய விவரங்கள் உள்ளன.
5. தமிழின் சுவையான சிறுகதை புத்தகங்கள் இந்த பதிவில் தமிழின் சுவையான சிறுகதை புத்தகங்கள் பற்றி உள்ள விவரங்கள் உள்ளன.

இந்த இணைப்புகளை வாசியையும் அறியவும். உங்கள் கேள்விக்கு உத்தரவு வழங்க உத்தியையும் கீழே கொடுக்கவும்.

தமிழின் சிறந்த சிறுகதைகள் பாகம் 1&2 விரும்பினால் இந்த நூறு கதைகள் சிறந்த நுழைவாயிலாக விளங்கும்

தமிழின்100சிறந்தசிறுகதைகள்எஸ்_ராமகிருஷ்ணன்

100_சிறுகதைகள்பாகம்_2எஸ்_ராமகிருஷ்ணன் Part 2

Rate this Post post

Leave a Reply

error: Content is protected !!
Scroll to Top