சிறந்த 10 சிறுவர் கதைகள் Pdf Download

Home » Blog » சிறந்த 10 சிறுவர் கதைகள் Pdf Download
Home » Blog » சிறந்த 10 சிறுவர் கதைகள் Pdf Download

சிறுவர் கதைகள் என்பவை குழந்தைகளுக்கு பயன்படும் கற்பனை கதைகள் ஆகும். இவை குழந்தைகளின் மனதில் நல்ல பண்புகளை வளர்க்கும் வகையில் எழுதப்படுகின்றன.

சிறந்த 10 சிறுவர் கதைகள் Pdf Download
சிறந்த 10 சிறுவர் கதைகள் Pdf Download

இந்த சிறுவர் கதைகளில் பல்வேறு பாடங்கள் உள்ளன, அவை குழந்தைகளுக்கு நல்ல வழிகாட்டுதல்களை வழங்குகின்றன. உதாரணமாக, ஒற்றுமை, கருணை, நேர்மை, பொறுமை, தன்னலமற்ற சேவை, புத்திசாலித்தனம் போன்ற பண்புகளை வளர்க்கும் கதைகள் உள்ளன.

இந்த கதைகள் குழந்தைகளின் மனதில் நல்ல எண்ணங்களை ஊட்டி, அவர்களை நல்ல பாதைக்கு வழிநடத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.

சிறுவர் கதைகளில் மிகவும் பிரபலமான கதைகள் யானவா?

சிறுவர் கதைகளில் மிகவும் பிரபலமான கதைகள் பின்வருவன:

1. மாம்பழச் சண்டை – ஒரு மாமரத்தில் ஒரு மாங்காய் காய்த்தது. அந்த மாங்காய் தனக்கு யாராவது தோழர்கள் கிடைப்பார்களா என்று தேடியது. அதன் பின்னம் மாம்பூக்கள் எல்லாம் காயாக மாறின. இதனால் முதல் மாங்காய்க்கு நிறைய தோழர்கள் கிடைத்தார்கள்.

2. அதிசய பூசணிக்காய்- அதிசயமான பூசணிக்காய் கதை. இது சிறுவர்களுக்கு நல்ல பண்புகளை வளர்க்கும் கதையாகும்.

3. கருநாகபாம்பும் காகமும் – கருநாகபாம்பும் காகமும் கதை. இது சிறுவர்களுக்கு நேர்மையை கற்பிக்கும் கதையாகும்.

4. கலியுக கர்ணன் – கலியுக கர்ணன் கதை. இது சிறுவர்களுக்கு பொறுமையை கற்பிக்கும் கதையாகும்.

5. காகமும் நாய்க்குட்டியும்- காகமும் நாய்க்குட்டியும் கதை. இது சிறுவர்களுக்கு ஒற்றுமையை கற்பிக்கும் கதையாகும்.

6. கிளி கொடுத்தப் பழம் – கிளி கொடுத்தப் பழம் கதை. இது சிறுவர்களுக்கு கருணையை கற்பிக்கும் கதையாகும்.

7. குரங்கும் முதலையும் – குரங்கும் முதலையும் கதை. இது சிறுவர்களுக்கு நேர்மையை கற்பிக்கும் கதையாகும்.

8. குருடர்கள் எவ்வளவு? – குருடர்கள் எவ்வளவு கதை. இது சிறுவர்களுக்கு பொறுமையை கற்பிக்கும் கதையாகும்.

9. குள்ள ராஜா- குள்ள ராஜா கதை. இது சிறுவர்களுக்கு நேர்மையை கற்பிக்கும் கதையாகும்.

10. சிங்கமும் சிறு எலியும் – சிங்கமும் சிறு எலியும் கதை. இது சிறுவர்களுக்கு ஒற்றுமையை கற்பிக்கும் கதையாகும்.

11. சிறுவனின் உபதேசம் – சிறுவனின் உபதேசம் கதை. இது சிறுவர்களுக்கு நேர்மையை கற்பிக்கும் கதையாகும்.

12. சிலந்தி கற்றுத் தந்த பாடம் – சிலந்தி கற்றுத் தந்த பாடம் கதை. இது சிறுவர்களுக்கு பொறுமையை கற்பிக்கும் கதையாகும்.

13. தவளையும் சுண்டெலியும் – தவளையும் சுண்டெலியும் கதை. இது சிறுவர்களுக்கு ஒற்றுமையை கற்பிக்கும் கதையாகும்.

14. தெனாலிராமன் கதைகள் – தெனாலிராமன் கதைகள் கதை. இது சிறுவர்களுக்கு நேர்மையை கற்பிக்கும் கதையாகும்.

15. நண்பனின் சாமர்த்தியம் – நண்பனின் சாமர்த்தியம் கதை. இது சிறுவர்களுக்கு ஒற்றுமையை கற்பிக்கும் கதையாகும்.

16. நண்பர் கண்ட கனவு- நண்பர் கண்ட கனவு கதை. இது சிறுவர்களுக்கு நேர்மையை கற்பிக்கும் கதையாகும்.

17. நன்றி மறந்த சிங்கம் – நன்றி மறந்த சிங்கம் கதை. இது சிறுவர்களுக்கு பொறுமையை கற்பிக்கும் கதையாகும்.

18. நரியும் அதன் நிழலும்- நரியும் அதன் நிழலும் கதை. இது சிறுவர்களுக்கு நேர்மையை கற்பிக்கும் கதையாகும்.

19. நரியும் கொக்கும்- நரியும் கொக்கும் கதை. இது சிறுவர்களுக்கு பொறுமையை கற்பிக்கும் கதையாகும்.

20. நீதி தவறிய மன்னன் – நீதி தவறிய மன்னன் கதை. இது சிறுவர்களுக்கு நேர்மையை கற்பிக்கும் கதையாகும்.

21. பக்தி கதைகள் – பக்தி கதைகள் கதை. இது சிறுவர்களுக்கு நேர்மையை கற்பிக்கும் கதையாகும்.

22. பீர்பாலின் புத்திசாலித்தனம் – பீர்பாலின் புத்திசாலித்தனம் கதை. இது சிறுவர்களுக்கு பொறுமையை கற்பிக்கும் கதையாகும்.

23. புதுச்செருப்பு – புதுச்செருப்பு கதை. இது சிறுவர்களுக்கு நேர்மையை கற்பிக்கும் கதையாகும்.

24. புத்திசாலி நண்டு – புத்திசாலி நண்டு கதை. இது சிறுவர்களுக்கு பொறுமையை கற்பிக்கும் கதையாகும்.

25. புறாவும் – கட்டெறும்பும் – புறாவும் கட்டெறும்பும் கதை. இது சிறுவர்களுக்கு நேர்மையை கற்பிக்கும் கதையாகும்.

26. புலிக்கு பிறந்தது பூனை ஆகுமா?- புலிக்கு பிறந்தது பூனை ஆகுமா? கதை. இது சிறுவர்களுக்கு நேர்மையை கற்பிக்கும் கதையாகும்.

27. முட்டாள் சிங்கமும் புத்திசாலி முயலும் – முட்டாள் சிங்கமும் புத்திசாலி முயலும் கதை. இது சிறுவர்களுக்கு பொறுமையை கற்பிக்கும் கதையாகும்.

சிறுவர் சிறுகதைகள் Pdf Download

 

Rate this Post post

Leave a Reply

error: Content is protected !!
Scroll to Top