அமானுஷ்யன் – என்.கணேசன் Tamil Novels

Home » Blog » அமானுஷ்யன் – என்.கணேசன் Tamil Novels
Home » Blog » அமானுஷ்யன் – என்.கணேசன் Tamil Novels

அமானுஷ்யன் – என்.கணேசன்

என்.கணேசனின் “அமானுஷ்யன்” என்ற புத்தகம் சில அசாதாரண சக்திகள் கொண்ட ஒருவனைப் பற்றிய கதை.

அவன் “அமானுஷ்யன்” என்ற புனைப்பெயரில் அழைக்கப்படுகிறான், ஏனெனில் அவனுக்கு சில வித்தியாசமான சக்திகள் உள்ளன.

இந்த புத்தகத்தில், அமானுஷ்யனை கொல்ல தீவிரவாதிகள், போலீசார், சிபிஐ ஆகிய பல்வேறு தரப்பினர் முயற்சிக்கின்றனர்.

புத்தகம் கடத்தல், கொலை விசாரணை போன்ற கிரிமினல் கதைகளை மையமாகக் கொண்டுள்ளது. என்.கணேசன் பல புத்தகங்களை எழுதியுள்ளார், அவற்றில் “பரம(ன்) இரகசியம்”, “அறிவார்ந்த ஆன்மிகம்”, “அமானுஷ்யன்” போன்றவை அடங்கும்.

அமானுஷ்யன் புத்தகத்தின் கதையின் மையம் என்ன?

அமானுஷ்யன் புத்தகத்தின் கதையின் மையம்

“அமானுஷ்யன்” என்ற புத்தகத்தின் கதையின் மையம் சில அசாதாரண சக்திகள் கொண்ட ஒருவனைப் பற்றியது. அவன் “அமானுஷ்யன்” என்ற புனைப்பெயரில் அழைக்கப்படுகிறான், ஏனெனில் அவனுக்கு வித்தியாசமான சக்திகள் உள்ளன. இந்த புத்தகத்தில், அமானுஷ்யனை கொல்ல தீவிரவாதிகள், போலீசார், சிபிஐ ஆகிய பல்வேறு தரப்பினர் முயற்சிக்கின்றனர்.

கதை டெல்லியில் சிபிஐ டைரக்டர் ஒருவர் கொல்லப்படும் அதே நேரத்தில், இமயமலையில் உள்ள ஒரு புத்த விஹார வாசலில் குண்டடிபட்ட நிலையில் ஓர் இளைஞன் சுயநினைவற்றுக் கிடப்பதுடன் ஆரம்பமாகிறது. தான் யார், எதற்காக இத்தனை பேர் தன்னைக் கொல்ல முயற்சிக்கிறார்கள் என்று அவன் அறியும் முயற்சியில் கதை முன்னெடுக்கப்படுகிறது.

அமானுஷ்யன் புத்தகத்தில் உள்ள மர்மங்கள் என்ன?

அமானுஷ்யன் புத்தகத்தில் உள்ள மர்மங்கள்

“அமானுஷ்யன்” என்ற புத்தகத்தில் பல மர்மங்கள் உள்ளன: கதாபாத்திரம் மர்மம்

  • புத்தகத்தின் கதாநாயகன் “அமானுஷ்யன்” என்ற புனைப்பெயரில் அழைக்கப்படுகிறான். அவனுக்கு வித்தியாசமான சக்திகள் இருப்பதால் இந்தப் பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது

கொலை விசாரணை மர்மம்

  • டெல்லியில் சிபிஐ டைரக்டர் ஒருவர் கொல்லப்படுகிறார். அதே நேரத்தில், இமயமலையில் உள்ள ஒரு புத்த விஹார வாசலில் ஒரு இளைஞன் சுயநினைவற்றுக் கிடப்பதும் கதையின் ஆரம்பத்தில் நடைபெறுகிறது

அமானுஷ்யனின் அடையாளம் மர்மம்

  • அவன் யார், எதற்காக பலரால் கொல்லப்பட முயற்சிக்கப்படுகிறான் என்பது கதையின் மர்மம்

இவை போன்ற பல மர்மங்கள் “அமானுஷ்யன்” புத்தகத்தின் கதையில் உள்ளன, வாசகர்களை ஈர்க்கும் வகையில் கதை முன்னெடுக்கப்படுகிறது.

அமானுஷ்யன் – என்.கணேசன்

 

Rate this Post post

Leave a Reply

error: Content is protected !!
Scroll to Top